راه اندازی فاز دوم سامانه رجیستری قلب کشور

راه اندازی فاز دوم سامانه رجیستری قلب کشور

سامانه ثبت و رجیستر بیماری های قلب و عروق کشور به سفارش وزارت بهداشت توسط شرکت پیشگام رایان ثبت و اجرایی شد و فاز دوم سامانه نیز به مرحله بهره برداری و اجرایی رسید.

فاز دوم سامانه ثبت بیماری های قلبی کشور توسط متخصصین گروه مهندسی پیشگام رایان راه اندازی شد