امکانات اطلاع رسانی نرم افزار پردیس

امکانات اطلاع رسانی نرم افزار پردیس چیست؟

 • امکان ارسال پیام از مرکز و کارشناسان به فراگیران و اساتید به صورت گروهی ترمی یا انفرادی و مشاهده در اپلیکیشن یا سامانه تحت وب
 • امکان ایجاد گروه چت جهت سهولت ارتباط و اطلاع از اخبار کلاس و مرکز و به اشتراک گذاری فایل ها و مواردی که مورد نیاز هر کلاس است بر اساس کلاس های تشکیل شده
 •  امکان ارسال و دریافت پیام کوتاه
 • امکان ارسال پیام های متفرقه به فراگیران یا شماره های دلخواه
 • قابلیت ارسال پیام به فراگیران از فرم های مختلف نرم افزار و استفاده از مشخصات فراگیران در متن پیام
 •  ارسال پیام به فراگیران ثبت نامی در یک کلاس
 • ارسال پیام به افراد تعیین سطح شده
 • ارسال اطلاعات شهریه واعلام مبلغ بدهکاری به فراگیران بدهکار
 • ارسال اتوماتیک ساعات برگزاری کلاس هنگام ثبت نام
 • ارسال اتوماتیک آمار ثبت نام روزانه و همچنین شهریه های دریافتی با تفکیک نوع دریافت به تلفن همراه مدیر آموزشگاه و اشخاص دیگر
 • ارسال پیام به اساتید آموزشگاه
 • ارسال نمرات فراگیران به صورت کامل (نمره نهایی و ریز نمرات)
 • ارسال پیام وضعیت حضور و غیاب فراگیران در جلسات کلاس
 • و غیره

امکانات اطلاع رسانی نرم افزار پردیس