امکانات اطلاع رسانی نرم افزار پردیس
ورود به سامانه پردیس

 • قابلیت ارسال و دریافت پیام کوتاه
 • قابلیت ارسال پیام های متفرقه به فریگیران و اساتید یا شماره های دلخواه
 • قابلیت ارسال پیام به فریگران از فرم های مختلف نرم افزار و استفاده از مشخصات فریگران در متن پیام
 •  ارسال اطلاعات شهریه واعلام مبلغ بدهکاری به فریگیران بدهکار
 • ارسال پیام وضعیت حضور و غیاب فریگران در جلسات کلاس
 • ارسال نمرات فراگیران به صورت کامل (نمره نهایی و ریز نمرات)
 • ارسال گزارش های مدیریتی نرم افزار به همراه مورد نظر
 • ارسال اتوماتیک آمار ثبت نام روزانه و همچنین شهریه های دریافتی با تفکیک نوع دریافت به تلفن همراه مدیر آموزشگاه و اشخاص دیگر
 • امکان مدیریت پیام های ارسالی و دریافتی از طریق نرم افزار و یا پنل اینترنتی
 • امکان ایجاد گروه چت جهت سهولت ارتباط و اطلاع از اخبار کلاس و مرکز و به اشتراک گذاری فایل ها و مواردی که مورد نیاز هر کلاس است بر اساس کلاس های تشکیل شده
 • امکان ارتباط اساتید و فراگیران
 • امکان ارتباط بین فراگیران یک کلاس
 • امکان ارسال پیام از مرکز و کارشناسان به فراگیران و اساتید به صورت گروهی ترمی یا انفرادی و مشاهده در اپلیکیشن یا سامانه تحت وب
 • تصال به GSM modem یا تلفن همراه و استفاده از سیم کارتهای اعتباری یا دائمی
 • گزارش پیام های ارسالی و دریافتی و نمایش وضعیت پیام
 • و...
امکانات مالی و حسابداری نرم افزار پردیس
امکانات گزارش گیری نرم افزار پردیس
امکانات آموزشی نرم افزار پردیس
امکانات ثبت نام آنلاین نرم افزار پردیس 

امکانات اطلاع رسانی نرم افزار پردیس چیست؟