امکانات آموزشی نرم افزار مدیریت آموزشگاه پردیس
ورود به سامانه پردیس

 • امکان ثبت انواع روش های نمره دهی و ثبت نمرات برای دروس مختلف به صورت مجزا
 • امکان برگزاری آزمون آمادگی آیلتس بصورت آنلاین مشابه استانداردهای آیلتس و طراحی سوالات بصورت داینامیک توسط هر مرکز در سه مهارت(Reading، Writing، Listening) بر اساس زمان استاندارد آیلتس و قابل تنظیم توسط مرکز
 • امکان برگزاری آزمون انلاین به صورت چند گزینه ای و پرکردن جای خالی
 • امکان تعریف تکلیف توسط استاد و ارائه تکلیف برای فراگیران
 • امکان برگزاری کلاس های مجازی و آموزشگاه مجازی
 • امکان  ثبت وضعيت تعجيل در خروج و يا تاخير در ورود و ثبت وضعيت موجه بودن يا غير موجه بودن غيبت ها
 • امکان نمایش خلاصه وضعیت تحصیلی فراگیر در پنل خود
 • امکان حذف نام فراگیر از لیست کلاس  در صورت مردودي در دوره پيش نياز 
 • ثبت اطلاعات کامل آموزشگاه
 •  تعریف مقاطع سنی،جنسیتی و ... در هر دپارتمان
 • مدیریت تقویم های آموزشی، تولید اتوماتیک جلسات دوره ها و کلاس ها با قابلیت بررسی تعطیلات
 • ثبت پرونده کامل فراگیران- اطلاعات شخصی،شغلی، تحصیلی و...
 • مدیریت تعیین سطح
 • مدیریت انصراف و عودت شهریه
 • مدیریت حضور و غیاب
 • مدیریت آزمونها و نمرات
 • و...

امکانات آموزشی نرم افزار پردیس چیست؟
امکانات آموزشی نرم افزار پردیس امکانات آموزشی نرم افزار پردیس امکانات آموزشی نرم افزار پردیس امکانات آموزشی نرم افزار پردیس امکانات آموزشی نرم افزار پردیس امکانات آموزشی نرم افزار پردیس امکانات آموزشی نرم افزار پردیس